Echografischburo Koekeloere

In alle rust kijken naar uw ongeboren baby!

Iedere zwangere vrouw kent wel het gevoel door een luikje naar binnen te willen "koekeloeren". Even visueel contact te krijgen met de baby waar je nog maanden op moet wachten. De techniek maakt het ons mogelijk om een glimp op te vangen van dat wereldje daarbinnen. Elke aanstaande ouder kan nu zelf de keus maken om even naar binnen te spieken, waarbij geslachtsbepaling tot de mogelijkheden behoort. Door middel van de allermodernste digitale 4D apparatuur maken we in alle rust opnames van het kind, terwijl u uitleg krijgt over de beelden.

De echo

In de echografie worden geluidsgolven gebruikt (of eigenlijk de weerkaatsing hiervan) om beelden op het beeldscherm te tonen. Tot 24 weken past het kindje meestal nog van het hoofdje tot aan het kontje op het beeld. De mooiste 3/4D beelden zien we tussen 22 en 32 weken. Daarboven wordt het allemaal een stuk moeilijker ook omdat de hoeveelheid vruchtwater en ruimte relatief minder wordt.

Mijn eigen voorkeursperiode voor de 4D echo ligt tussen de 25 en 30 weken. De baby laat zich dan vaak goed fotograferen en we zien ook al veel mimiek en we kunnen al echt contact maken, De baby reageert dan op aanrakingen en massages.

Bij Koekeloere hebben we de allernieuwste 4D apparatuur tot onze beschikking. 4D is voor veel mensen een verwarrende term. Hiermee worden de bewegende Live 3D beelden bedoeld. Dus 3 dimensionaal kijkt u in real-time naar de baby. Dat heeft als voordeel dat we ook terug kunnen kijken in de tijd en zo de mooiste momenten als foto kunnen opslaan. Bijvoorbeeld als de baby gaapt of zwaait of even de ogen opent. Er zijn zelfs baby's die even glimlachen en dat zijn toch wel de momenten die we graag op een foto willen bewaren. De 4D techniek geeft ons de mogelijkheid om naar het kindje te kijken zoals we ook naar elkaar kijken.

Er zijn al vele aanstaande ouders die een kleurenfoto van hun baby hebben voordat de baby geboren is. Natuurlijk is er de mogelijkheid om een DVD of USB te maken of een CD met alle foto's erbij te kopen.

Als service wordt u, wanneer u minstens 15 weken zwanger bent, een gratis echo aangeboden wanneer het kindje het geslacht niet wil prijsgeven.

Prijslijst

Korte pakketten (tot 20 weken)

4D geslachtsbepaling
Korte echo incl. meting en kloppend hartje met 2 kleurenfoto´s.
€50
4D geslachtsbepaling USB
Korte echo incl. meting en kloppend hartje met 2 kleurenfoto´s en filmpje en foto´s op USB.
€80

Lange pakketten

4D fotopakket
Uitgebreide 4D Echo met 4 foto´s.
€90
4D DVD pakket
Uitgebreide 4D echo op DVD met 6 kleurenfoto´s.
€110
USB pakket
4D echo op USB met 6 kleurenfoto´s en alle foto´s op USB.
€130

Opties / Extra

Weekend / avondtoeslag€15
Extra kleuren foto 10x15 cm *€10
CD met alle foto´s *€20
USB stick met alle foto´s *€25
Beeldregistratie upload via WeTransfer.com *€25
* Alleen in combinatie met echopakket

10% korting bij de 2e afspraak! (niet in combinatie met andere aanbiedingen)

Afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken via 053-8001001 of direct een plaatsje in onze agenda reserveren via onderstaande knop. Als u een afspraak maakt gaat u akkoord met de voorwaarden.


Veelgestelde vragen / FAQ

Geslachtsbepaling

 • Dit kan vanaf 15 weken
 • Als je voor 15 weken komt neem je zelf het risico of ik het wel of niet kan zien
 • De kans op fouten is onder 15 weken veel groter
 • Als we het geslacht niet kunnen zien na 15 weken mag je op onze kosten terug komen

Mooiste periode

 • Voor een groot 4D pakket is tussen de 25 en 30 weken
 • Na de 32e week is de hoeveelheid vruchtwater relatief minder (kindje wordt groter) dan wordt het lastiger mooie beelden te maken
 • Vetprodukten (bodylotion), ligging van de placenta en de hoeveelheid vetweefsel van de moeder zijn van invloed op de beelden.

Het consult

 • Hoeveel mensen mogen mee? Zoveel als u wilt.
 • Is het mogelijk het geslacht niet te weten? Natuurlijk is dat geen probleem.
 • Kan het geslacht discreet op een briefje gezet worden? Dat is geen probleem.
 • Wat als de baby niet meewerkt? Ik heb natuurlijk allerlei mogelijkheden maar als de baby echt niet wil dan krijgt u een extra afspraak.
 • Kan er ook s´avonds een afspraak gemaakt worden? Zeker, hou rekening met de toeslag van € 15,- en boek op tijd.
 • Wij willen het weten maar de oma´s die meekomen mogen het niet weten. Dat is geen probleem die vraag ik even in de wachtkamer te gaan zitten als we gaan kijken.
 • Ik wil nog een keer kan dat? Natuurlijk, je krijgt dan 10% korting bij de volgende afspraak in deze zwangerschap.
 • Mogen mijn kinderen mee? Kinderen zijn van harte welkom en er is speelgoed aanwezig.
 • Wat als er iets niet goed is? Dan bel ik de verloskundige het liefst waar u zelf bij bent. In de avonduren kan dat een probleem zijn dan bel ik de volgende dag als het niet acuut is.
 • Kan ik extra foto´s bijkopen? Dat kan maar soms is het dan handiger om een groter pakket te nemen. Tijdens het consult kan er gewisseld worden (niet van 10 minuten naar 45 minuten pakketten).
 • Kan er gepind worden? Natuurlijk!
 • Vanaf wanneer kan ik de baby zien? Vanaf 8 weken kunnen we je de baby al laten zien via de buik. Als je eerder komt dan loop je het risico dat door bijvoorbeeld een kanteling van de baarmoeder de baby niet zichtbaar is. (sommige mensen proberen het vanaf 6 weken).
 • Moet de blaas vol? Vroeg in de zwangerschap wel tot een week of 12. Daarna is dit niet meer nodig.
 • Ik krijg een tweeling moet ik dan meer betalen? Nee hoor, dit kost het zelfde. Je moet dan wel voor de 26e week komen anders wordt het wat te druk in de buik.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Het Bijvank 249
7544 DB Enschede
Tel: 053 - 8 001 001
Fax: 053 - 8 001 005
@: info@koekeloere.nl

Bijvank

Algemene voorwaarden

Op alle reserveringen en verrichtte diensten zijn onderstaande, bij de Kamer van Koophandel te Enschede gedeponeerde, voorwaarden van toepassing. Afwijkingen gelden uitsluitend indien deze vooraf schriftelijk door echografischburo KOEKELOERE (kvk nr 06090463) zijn bevestigd. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepalingen.

 1. RESERVERINGEN.

  Reserveren voor een consult kan telefonisch geschieden. De reservering is definitief op de datum van de telefonische aanmelding.

 2. ECHOCONSULT.

  Het doel van de echo is niet medisch diagnostisch. De echo geeft de ouders de mogelijkheid een kijkje te nemen naar de baby tijdens de zwangerschap. Er wordt niet gekeken naar eventuele pathologie van de ongeborene. Mocht echografischburo KOEKELOERE, ondanks dat er niet gekeken wordt naar afwijkingen, toch iets ontdekken, dan houdt deze zich het recht voor de zwangerschapsbegeleiding in te lichten. Cliënten geven hiervoor toestemming door de zwangerschapsbegeleiding te vermelden op het daarvoor bestemde formulier. Omdat er niet gezocht wordt naar pathologie kan men echografischburo KOEKELOERE nooit aanspreken op achteraf gebleken afwijkingen van het kind. Het consult is een vrije keus van de individuele cliënt. Vooraf wordt gekozen voor een van de pakketten en dient men een formulier in te vullen met persoonsgegevens. Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Echografischburo KOEKELOERE kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute beoordeling van het geslacht. Ondanks tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek zijn geen schadelijke effecten geconstateerd bij gebruik van echografische apparatuur. Echografischburo KOEKELOERE neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op lange termijn.

 3. BETALING.

  De betaling geschiedt contant of d.m.v pin automaat tijdens het consult. Bij het in gebreke blijven van betaling blijft het beeld en geluidsmateriaal in bezit van echografischburo KOEKELOERE. Zonder schriftelijke toestemming van echografischburo KOEKELOERE is gehele of gedeeltelijke overneming van beeld en geluidmateriaal uitdrukkelijk verboden.

 4. DOORGANG CONSULT.

  Bij een technisch gebrek van de apparatuur zal binnen 1 week een nieuwe afspraak worden gemaakt voor een nieuw consult. Annulering door de cliënt dient minimaal 24 uur voor de afspraak plaats te vinden.

 5. AANSPRAKELIJKHEID.

  Echografischburo KOEKELOERE kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel berokkend aan de cliënten, door welke oorzaak dan ook. Tevens aanvaardt echografischburo KOEKELOERE geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemers gemaakte kosten of vergoeding anderszins.

 6. COMPATIBILITEIT.

  Echografischburo Koekeloere kan niet voor 100% garanderen dat de registraties op datadragers zoals diskette, CD-rom of DVD-rom compatibel zijn met uw apparatuur. Registratie op genoemde media wordt echter wel gedaan met behulp van apparatuur van hoge kwaliteit zoals AIWA taperecorder en Philips DVD recorder waardoor compatibiliteit doorgaans geen problemen zal opleveren.